ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาน ถ.บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดมัชฌิมวิทยาราม ซ.2301 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านลาน ซ.ขก. 2152 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านกุดเชือก ซ.อบจ. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยตำบลบ้านลาน ซ.อบจ. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน) หมู่1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 043242129
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง