ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ถ.บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเพีย ถ.บ้านไผ่-ชนบท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดอุตตมวารี ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ชัย ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดมงคลหลวง ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดเขมาภิรมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ตาก ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านขามเรียน ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง