ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไผ่ ถ.บ้านธาตุ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดใหม่สามัคคี ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดปัญจามงคลนิมิต ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าสัลเลขวนาราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างทุ่งมน ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่าง ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสมุหนาถราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดบูรณะประชาวาส ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าศิริมงคลเทพพรหมพร ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสามัคคีธรรมมาราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศรีบุญเรือง ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าสุมนามัย ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเป้า ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนอนุบาลจิรภา ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเกิ้ง ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ซ.อินทรกนก ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านธาตุ ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมอำเภอบ้านไผ่ ซ.ประชุมธนสาร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟบ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
คุณย่า 256 ถ.ถนนเจนจบทิศ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 043-274896
ไข่นิ่มเนื้อกะทะ 378/6 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 043-274267
ไก่ย่าง แม่ผ่องศรี 109 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 084-3375015
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง