ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดธรรมราชรังษี ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดประทุมคงคา ซ.รพช. ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดชุมพรชัยศรี ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเนกขัมมาภรมณ์ ซ.ขก. 4031 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านเวียงอินทร์ ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง