ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดแสงอรุณเจริญธรรม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดบูรพาราม ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดประชาพัฒนาราม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดพัฒนสีลา ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง