ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดบูรพา ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีสุพร ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่างแดนดิน ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีสุภาวนาราม ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนโคกกลางวิทยา ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนยางคำพิทยาคม ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ซ.ขก. 4030 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
หน่วยผสมเทียมโค-กระบืออำเภอกระนวน 1 ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
เรือนอนุรักษ์ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง