ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดกิตติคุณสันติธรรม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดไทรทอง ซ.ขก. 2054 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่างวังหิน ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีชมชื่น ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเฉลิมพระเกียรติโป่งน้ำเค็ม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดโนนสัง ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่าง ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศิริชัยโย ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีมงคล ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนศิราโป่งคำ ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองแสงวิทยา ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยตำบลห้วยโจด ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง