ค้นพบจำนวน 144 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิมูล ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุงใหญ่ หมู่6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดบูรพา ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีสุพร ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่างแดนดิน ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอิสาณ ซ.โยธาธิการ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีสุภาวนาราม ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดโนนสวรรค์สามัคคี ซ.2152 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดป่าภูน้ำป๊อก ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดใหม่ดงมูลนาราม ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดนิมิตรรังสรรค์ ซ.2152 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดดงมูลพุทธาวาส ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดกลางสามัคคีธรรม ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเสวคลธาราม ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดแสงอรุณเจริญธรรม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดบุญประเสริฐอุดมธรรม ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดบูรพาราม ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดประชาพัฒนาราม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดพัฒนสีลา ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสุทธาวาส ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศิริธรรมวราราม ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเรไลย์ ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสามัคคีธรรม ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดโพธิ์ชัยบ้านนาฝายเหนือ ซ.2039 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอินทประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีหานาท ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีจันทร์ ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีสว่าง ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดป่าชัยมงคล ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่างอุดมผลพิมูล ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดกิตติคุณสันติธรรม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดไทรทอง ซ.ขก. 2054 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดธรรมราชรังษี ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่างวังหิน ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดประทุมคงคา ซ.รพช. ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดชุมพรชัยศรี ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีชมชื่น ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดไตรมิตร ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเฉลิมพระเกียรติโป่งน้ำเค็ม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเนกขัมมาภรมณ์ ซ.ขก. 4031 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดจอมแจ้งบ้านผักหนาม ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดป่ามงคลนิมิตร ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดโนนสัง ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดสว่าง ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศิริชัยโย ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอัมพวันบ้านหนองโอง ซ.รพช. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดเวียงแก้ว ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดพรหมวิหารธรรม ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดศรีมงคล ซ.ขก. 4047 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดป่าพุทธนิมิตร ซ.ขก. 4031 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดป่าหนองกุงใหญ่ ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ช้อปปิ้งมอลล์ ซ.2039 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ศูนย์การค้าโค้วยู่ฮะเซ็นเตอร์ ซ.2039 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนโคกกลางวิทยา ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนยางคำพิทยาคม ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.โยธาธิการ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านคำครึ่ง ซ.2152 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านนามูล ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซ.ขก. 3066 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34(บ้านกุดโง้ง) ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านแสนสุข ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนศรีสมบูรณ์วิทยา ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านห้วยเชือก ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนประถมศึกษาปรีดาภรณ์ ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองโก ซ.2039 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนชุมชนกระนวน ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนคอมพิวเตอร์ ซ.2039 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ซ.2039 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร ซ.ขก. 2054 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม ซ.2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนพิมูลวิทยา ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านหนองซา ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนบ้านผักหนาม ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง