ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดถ้ำพระคำเม็ก ซ.2146 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดนาคำ ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดพระพุทธบาทคำน้อย ซ.2146 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดจอมมณีศิลาอาสน์ ซ.ขก. 4049 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดสัมพันธุธาราราม ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดคำน้อยพัฒนาราม ซ.2146 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดป่ามหาพน ซ.2146 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดศรีบุญเรือง ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดโพธิ์สมพร ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดสว่างอารมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดสว่างศรีชมภู ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดเทพนิมิตร ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนนาคำพิมยาสรรพ์ ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านหนองขามหนองแวงบ้านเล้า ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านนาคำน้อย ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง