ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดพิทักษ์สามัคคี ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดสันติธรรม ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดนิคมพัฒนาราม ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดบึงไทรบ้านดง ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดป่าคำคงคาวนาราม ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดป่ามัชฉิมวัลย์ ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดบารมีชัย ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดโนนทัน ซ.2109 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดยางคำบ้านหนองแต้ ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านขุนด่าน ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านบ่อ ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านหนองแต้ ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านคำปลาหลาย ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านดง ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
หน่วยผสมเทียมโค-กระบืออำเภออุบลรัตน์ ซ.ขก. 4003 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
พานคำรีสอร์ท ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2109 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2109 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146-2109 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง