ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุดมศิลป์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดสว่างมงคล ซ.ขก. 4050 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดป่าประชาสงเคราะห์ ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดโพธิ์ศรี ซ.ขก. 4019 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
วัดป่า ซ.ขก. 4019 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านคำบอน ซ.ขก. 4050 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านอุดมศิลป์ ซ.ขก. 4050 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.ขก. 4019 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ซ.ขก. 4019 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านโคกสูง ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 4019 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง