ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะอาด ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดเกาะแก้ว ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศรีชมชื่น ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสระแก้วบ้านคำบง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบ้านคำบง(วัดป่าโสดาบัน) ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโสภิตาราม ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสราญนาศรีบ้านดงเค็ง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดหรคุณ ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสุริยะสว่าง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสระทรงศิลาบ้านหนองอ้อ ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศรีพัฒนาราม ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบัวระพา ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบ้านผัง 13 ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนศรีเมืองแอม ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านคำบง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองหารจาง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจคโนนขามแป ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยบ้านนาศรี ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง