ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 3048 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสามัคคีวิทยาราม ซ.รพช. ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบูรพาภิรมยาราม ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดเวฬุวัน ซ.ขก. 3048 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพังคียาราม ซ.ขก. 3048 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดจอมมณีบ้านโนนหัวช้าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดชัยสว่างบ้านโนนเชือก ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น ซ.ขก. 3048 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ซ.โยธาธิการ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านบัวใหญ่ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดกู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคำน้อย) หมู่1 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง