ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดชัยศรี ซ.2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ้านหนองกุง ซ.ขก. 4052 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศิลาอาสน์ ถ.ชลประทาน ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดหนองนกเขียน ซ.2183 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดมหาวันวิหาร ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ่อหินวณาราม ซ.ขก. 4052 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดวิชัยยาราม ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพิชัยพัฒนาราม ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ ซ.2183 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพอง ซ.แก้วพรรณา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนบ้านวังชัย ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ซ.แก้วพรรณา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง ซ.สหราชอุทิศ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
หนองกุดละว้า ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
บึงบอน ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183-2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีรถไฟน้ำพอง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง