ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูห่าน ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดศรีสำราญ ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดสุวรรณบรรพต ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดภูห่าน ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดโสภณวนาราม ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนภูห่านศึกษา ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านโนนงาม ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง