ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดคงคานิมิตร ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดเจริญวราราม(วัดน้อย) ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดประชาสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดประชานิมิตติการาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนสวนสวรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านใหม่โสมส้มกบ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง