ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซำยาง ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดป่ากัลยาณมิตร ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดศิริชัยวรรณ ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดสารจอดวนาราม ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
วัดศิริธรรมมิการาม ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านซำยาง ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนซำยางวิทยายน ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงเรียนบ้านหนองขี้ควาย ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลซำยาง ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง