ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเขียด ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดห้วยอีเปาะ ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดใหม่สามัคคี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดศิลาลำโจด ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดศรีบุญเรือง ซ.ขก. 3026 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดราษฎร์จอมศรี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดกลาง ซ.โยธาธิการ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ซ.ขก. 3026 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยตำบลหนองเขียด ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง