ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าหินลาด ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบึงนาเพียง ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโกสุมภาราม ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดพนมไพรบ้านหนองไฮ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดอิสาณ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย ซ.ขก. 2098 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ถ.มะลิวัลย์ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโนนงามศึกษา ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนนาเพียง ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยโนนสาวเอ้ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง