ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ถ.มะลิวรรณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างอินทร์แปลง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างโนนงาม ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบรมหนองหว้า ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธารามสันติธรรม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประชาสามัคคี ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดนาโพธิ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดหนองโพนทองศิลาสามัคคี ถ.หนองหว้าหนองโพนทอง 2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดไผ่กุดหิน(วัดชัยประดิษฐ์) ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดชัยประดิษฐ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบริบูรณ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนสว่าง ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพศึกษา ซ.ประชาอุทิศ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองใส ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 7 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ถ.หนองหว้าหนองโพนทอง 2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยายน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยาคม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองปลา ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านไผ่กุดหิน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ถ.สันติสุข 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
คริสตจักรชุมแพ ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 7 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-201 ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
พระพุทธไสยาสน์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง