ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบูรพา ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดอรัญญาวิเวกธรรม ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดกลางสว่าง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าโพธิ์ทอง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดมุจลินท์ ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประชาพัฒนาราม ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนลานบ้านโคกสูง ซ.เฟืองไท ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประจันตวนาราม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดหินโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธิ์ก่อง ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประสิทธิไพศาล ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองไผ่(ราษฎร์สามัคคี) ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโคกสูงสำราญ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองคะเน ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ประชาวิทยาคาร) ถ.โชคชัย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.ประชาอุทิศ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านวังหูกวาง ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ใต้ ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองคะเน ซ.ประชาอุทิศ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงแรมศรีสุพรรณแกรนด์รอยัล ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานขนส่งอำเภอชุมแพ ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง