ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข 82 ถ.มะลิวัวรรณ หมู่8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคล ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลชุมแพ 82 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดศรีมงคล ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดร่มเย็น ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบุญบาลประดิษฐ์ ซ.บุณยาบาลประดิษฐ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธิ์ธาตุ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าบ้านแห่ ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดพระนอนพัฒนาราม ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดพัฒนารามบ้านหนองจิก ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างหนองบัว ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนโคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมแพวิทยา ซ.บุณยาบาลประดิษฐ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านชุมแพ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนชุมชนชุมแพ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านมาลา ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมแพ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ที่ว่าการอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานป่าไม้อำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเขต 3 ซ.228 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ ซ.228 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงแรมสุขสันต์โฮเต็ล ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงแรมชีวินพาเลซ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงแรมสุขใจโฮเต็ล ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลอำเภอชุมแพ ซ.228 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
คริสตจักรร่มเกล้าชุมแพ ซ.เฟืองไท ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
นักบุญเคลเมนต์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีขนส่งอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เมืองโบราณโนนเมือง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ไก่ย่างไดโนเสาร์ 502 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 043-386128
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง