ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
วัดศรีมงคล ซ.ขก. 4014 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดป่าปภาโส ซ.ขก. 3112 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดโพธิ์เลียบ ซ.ขก. 3112 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดป่าดอยวิเวกธรรม ซ.ขก. 4014 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดรัตนสามัคคี ซ.ขก. 2015 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ซ.ขก. 3112 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.ขก. 2015 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ตาก ซ.ขก. 3112 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง