ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดดอนหันสระบัว ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดป่าศรีสมบูรณ์ปัญญาธรรม ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดหนองแดง ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดสว่างโพธิ์ศรี ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดป่าเทพนิมิตวราราม ซ.ขก. 46901 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดสวรรค์คงคา ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดชัยมงคล ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดสำราญบ้านนางิ้ว ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
วัดป่าศิริมงคล ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านยางคำ ซ.ขก. 46901 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านนางิ้ว ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงเรียนบ้านดอนแขม ซ.ขก. 2013 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
สถานีอนามัยบ้านยางคำ ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง