ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดธงชัย ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดไชโย ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสระเกษบ้านบ่อแก ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเจดีย์บ้านชาด ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดบ้านบ่อทอง ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสว่างจันทร์ ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสระโนน ซ.รพช. ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซ.ขก. 1011 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านบ่อแก ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านชาด ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
หน่วยผสมเทียมโคกระบืออำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ที่ว่าการอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาส่วนแยกพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดคริสตประจักษ์ ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง