ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดโพธิ์ธารามบ้านหนองโพธิ์ ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดศรีตาลวลาวาส ซ.อบจ. ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดจอมศรีมุนีหนองจิก ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสว่างหนองแวง ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดธัญญาสมจิตร ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนหนองหญ้าข้าวนก ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง