ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดโพธิวราราม ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดบริบูรณ์บ้านพระบุ ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดหัวบึง ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโพธิ์ขุมดิน ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยตำบลพระบุ ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง