ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
วัดสมสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดป่าเรไร ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเถาวัลย์ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเนาว์ศรี ซ.โยธาธิการ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าส่าน ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ซ.โยธาธิการ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านป่าหม้อ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลพระยืน ถ.มงคลเจริญ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง