ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่านาโคปุญญทตุโตวนาราม ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดท่าประชุม ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม ซ.โยธาธิการ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าศิริธรรม ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดเกาะแก้ว ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านบะยาว ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ซ.รพช. ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยบ้านดอนดู่ ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดเกาะแก้ว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง