ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงเนียม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่ารัตนารามสงเปือย ซ.230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดไตรประสิทธิ์ ถ.,ประชาสโมสร 38/1, ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่าสองคร ซ.AH16 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่าประทาย ซ.230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ซ.230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านบึงฉิม ซ.12 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอานันทนวิทยา ถ.,ประชาสโมสร 38/1, ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนคู่คุรุราษฎร์วิทยา ถ.ศรีจันทร์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น ซ.AH16 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209-230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง