ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตูม 104 หมู่4 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่ายาราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดบ้านหนองตูม ซ.ขก. 4007 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสุนทโรวาสหนองงูเหลือม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดอรุณวราราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่ามุนิกวนาราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดจันทรังษี ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกท่า ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บึงพลาญชัย ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง