ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดศรีสุข ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดกู่แก้วสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดจันทรังษี ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดน้ำค้างบ้านดอนหญ้านาง ซ.โยธาธิการ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าเทพนิมิตร ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดปทุมแพงศรี ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดวงษาพัฒนาราม ซ.อบจ. ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหางดงหัวไทร ซ.โยธาธิการ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม(ธูปทุมวิทยา) ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ซ.โยธาธิการ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลดอนช้าง ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หอไตร ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ปราสาทหินกู่แก้ว (วัดกู่แก้วสามัคคี) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง