ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดศรีบุญเรืองบ้านโคกสูง ซ.2131 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าศรีอุทัยธรรม ซ.2131 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสามัคคีบ้านเหล่านาดี ซ.ขก. 3039 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์ทอง ซ.ขก. 4008 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 4008 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าอรัญญวาสี ซ.2062 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าประชาสามัคคีสันติธรรม ซ.อบจ. ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าธรรมาราม ซ.ขก. 4092 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดตะคลองสีผึ้ง ซ.ขก. 4092 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดวงษ์สวรรค์วราราม ซ.ขก. 4092 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนโคกสูงพิทยาคม ซ.2131 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองคู ซ.ขก. 3039 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ซ.ขก. 4008 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ซ.ขก. 3039 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ซ.2062 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ ซ.2062 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านทองหลาง ซ.ขก. 4092 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ.ขก. 4092 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลบ้านหว้า ซ.ขก. 3039 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 4008 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062-2131 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง