ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ 208 หมู่1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระลับ 45 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดป่าแสงอรุณ ซ.โยธาธิการ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสมศรี ซ.โยธาธิการ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าศิริวันวนาราม ซ.ศรีจันทร์ 37 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดมิ่งโพธิ์วราราม ซ.ทุ่งสายลม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสว่างโพธิ์ชัย ซ.230 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดดอนแก้วโคกน้อย ซ.230 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดตาลเรียง ซ.ขก. 3001 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเลิงเปือย ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านพระคือ ซ.โยธาธิการ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ซ.230 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ซ.ขก. 3001 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านผือ ซ.ขก. 3001 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หาดสลึง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน) ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง