ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม 334 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดศรีธาตุ(วัดบ้านตูม) ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดหัวหินบ้านสะอาด ซ.บำรุงราษฎร์ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่ามิ่งเมือง ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสว่างศรีวิชัย ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดกลางบุรี ซ.สะพานท่าราชไชยศรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่าราชไชยศรี ซ.สะพานท่าราชไชยศรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดธาตุกุดกว้าง ซ.ภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ถ.ศรีธาตุ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนบม ซ.สะพานท่าราชไชยศรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ซ.ธรรมสาธิต ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนกุดกว้าง ซ.ภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านดอนบม ซ.230 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านกุดกว้าง ซ.ภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขอนแก่น องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงแรมแวซาอินน์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230-2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีรถไฟกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
อีสาน บ้านเจ๊เหมี่ยว ( ZaB E-Li Der : แซบอีหลีเด้อ ) 274 ซ.ซอยไปรษณีย์ ถ.ถนนเหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 043270737
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง