ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสี หมู่2 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดธาตุสว่าง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดชัยแสงอรุณทอง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าเทพพิทักษ์วนาราม ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่ายางชม ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์ศรีธารามโคกแปะ ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดบ้านโคกสี ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดศรีฐานบ้านหนองไหล ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดเกาะทอง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าศรีเจริญธรรม ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธารามบ้านเลิง ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดเกาะแก้วสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดเทพนิมิตวนาราม ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่าประชุม ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกแปะ ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านยางหย่อง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเลิง ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183-209 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง