ค้นพบจำนวน 740 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ 208 หมู่1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม 334 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่9 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตูม 104 หมู่4 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านค้อ 242 หมู่2 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า 253 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าแพรก ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวดีหมี 209 หมู่7 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาวะถี หมู่8 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระลับ 45 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงเนียม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทุ่ม หมู่2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเป็ด 206 หมู่2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนหัน 204 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนท่อน ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสี หมู่2 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแดงใหญ่ หมู่5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น 775 ถ.มะลิวัวัลย์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) ถ.ราษำร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 613/3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 104/24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 58/222-223 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ซ.ศรีมารัตน์ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถ.ชาตะผดุง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซ.วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 400/2 ซ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ซ.230 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ซ.2062 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดป่าสันติสุข ซ.มิตรภาพ ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสำราญ ซ.ขก. 02306 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าคำบอน ซ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโนนทองธรรมวาส ซ.ขก. 02306 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์งาม ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดวิจารณาราม ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดทองวิทยาราม ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดราษฎร์สังขรณ์ ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโนนศิลาบ้านท่อนน้อย ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดอรัญญาสุทธาวาส ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสระแก้ว ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าเทพประทานพร ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์ศรีบ้านค้อ ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าสว่างสันติธรรม ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดอุดมไก่นา ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดไตรคามบำรุง ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสมศรี ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดบูรพาทิศ ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโนนศิลาบ้านสำราญ ซ.ขก. 2009 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโนนศรีเรือง ซ.ขก. 3065 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดชัยสิทธิ์ ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโนนราศรี ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่ายาราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสิริญาณวนาราม ซ.รพช. ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าสุมโน 42 ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดวิจารณ์สว่างโสภา ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดจอมศรีบ้านโนนแต้ ซ.ขก. 2009 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดบ้านหนองตูม ซ.ขก. 4007 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสวนป่าปฏิบัติธรรม ซ.ขก. 3065 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดท่าโพธิ์ ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสุนทโรวาสหนองงูเหลือม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดอรุณวราราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่ามุนิกวนาราม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดสำราญ ซ.ขก. 2114 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดนาถวนาราม ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดไชยศรี ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดดวงจันทร์ทราราม ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดจันทรังษี ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง