ค้นพบจำนวน 167 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินตั้ง 132/4 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหอย ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะไก้ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง 203 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะเกลือใหม่ 228 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลายราง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัน 20/1 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาใหญ่ 203 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดจิก 203 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนค่า ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โค้งยาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโสกแจ้ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดบ้านหนองกก ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดกุดหัวช้าง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดศีรษะกระบือ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดบ้านน้อยกุคล้า ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดแหลมปูนปุญญาวาส ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดใหม่สมบูรณ์จริง(วัดนาหนอง) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดวังเรือคณาราม ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดจันทราราม ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดตะคลองแล้ง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดบ้านโนน ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดกุดปลาเข็ง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดโนนค่า ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดบ้านโป่ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดเหมืองลี ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดมะรุม ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดงิ้ว ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดสันติกาวาส ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดกุดเวียน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดหินตั้ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดสลักได ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดท่าโป่ง ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดห้วยตะคร้อ ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดกุดจิก ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดสันติสีลาราม ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดปรางค์เมืองเก่า ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโนนตาล(วัดบ้านนาตะโครก) ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโบสถ์ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดตะคองหลง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดใหม่อัมพร ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดใหญ่สูงเนิน ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดนากลาง ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดศรีสง่าโคกสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดญาณโสภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน) ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโบสถ์ริมบึง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดบุใหญ่ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดบ้านบุ่งลำไย ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดสว่างบูรพาราม(วัดกุดผง) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดหนองบอน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดนาใหญ่ ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดมะเกลือเก่า(วัดแจ้งใหญ่) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโนนหินดาด ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดมะเกลือใหม่ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดใหม่จำปา ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองตะไก้ ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดกุดขมิ้น ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดดอนกอกสามัคคี ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดป่าอุดมธรรม ซ.24 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดใหม่สันติ ซ.24 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดป่าบ้านสระเพลง ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดป่าสองครเหนือ ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดสองคร ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองไม้ตาย ซ.24 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองม่วง ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
วัดโนนตะแบง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดป่าโสกจาน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองเบน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองซาต ซ.24 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนโนนค่าวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโค้งแดง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโนน ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสันติวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนวัดกุดเวียน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านกุดหิน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านสลักใด ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านเมืองใหม่ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนาตะโครก ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ซ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนกุดจิกวิทยา ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนพิสุทธิ์วิทยาคม 1 ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนสูงเนิน ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง