ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะกอก 136 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดราชดำเนิน ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดใหม่หนองบัวชุม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโสนันทาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดอาสนาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านตาล ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสำโรง ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านมะกอก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนอาสนาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยหนองหลัก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยมะกอก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง