ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดโคกตะพาบ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านหนองม้า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดมะเกลือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านหญ้าคาเหนือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านห้วยน้อย ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดใหม่เกษม ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดหลุมข้าว ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านปราสาท ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดหญ้าคาใต้ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหนองม้า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านมะรุม ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ซ.206 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3(บ้านใหม่เกษม) ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยในโครงการประกันสุขภาพ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยหลุมข้าว ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยสัมฤทธิ์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีตำรวจภูธรตำบลพลสงคราม ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
พระพุทธรูปยืนมงคล ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
หัตถกรรมปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-206 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีรถไฟบ้านมะค่า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท หมู่7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง