ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระพัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใหม่นารี ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดบ้านนา ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดใหม่นารี ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดสง่าเสมางามอารามลอย ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดศรีชลสินธุ์(วัดหนองแวง) ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดมงคลสุทธาวาส ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดบ้านจอก ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดมงคลวารี ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
วัดบ้านหนองกราด ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงเรียนบ้านนา ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงเรียนบ้านหนองกราด ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สถานีอนามัยใหม่นารี ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สถานีอนามัยสระพัง ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง