ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดโนนเพชร ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยกอโจดไทรย้อย ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง