ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดทุ่งพิชัย ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแจงงาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยบ้านเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3233 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง