ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางแก้ว ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าตำหนัก ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนปรกแก้ววิทยา ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3094-4 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง