ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อพลับ ถ.ถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กรมการสัตว์ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนพาณิชยการเทพสิทธา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ถ.อุดรวิถี ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบำรุงวิทยา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านบ่อพลับ ถ.ถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ถ.รถไฟตะวันออก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านอ้อยอีเตี้ย ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตำบลบ่อพลับ ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3036 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3036 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มัสยิดปากีสถาน (มัสยิดปาทาน) ถ.,25 มกรา 7, ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม ถ.25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรแบ๊พติสต์นครปฐม ถ.,ทหารบก 9, ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรบำรุงวิทยา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง