ค้นพบจำนวน 179 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารสุขพุทธบูชา 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช2 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.,หลังวัดใหม่อภัยยาราม, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองบัวใหม่ ถ.,สนามบิน 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระไม้แดง ถ.,ธรรมบูชา 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดราชบูรณะ ถ.,หลังวัดราชบูรณะ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดนางพญา ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดธรรมจักร ถ.,ธรรมบูชา 17, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดท่ามะปรางค์ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเจดีย์ยอดทอง ถ.พญาเสือ ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดคูหาสวรรค์ ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเขื่อนขันธ์ ถ.พิชัยสงคราม ซอย 18 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสิ่นหมิน ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนผดุงราษฎร์พิษณุโลก ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอภิชาติบุตรวิทยา ถ.,บรมไตรโลกนารถ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวิชิตบุตร ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ถ.แสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านห่วงดรุณ ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดน้อย (ท. 1) ถ.,เอกาทศรถ 9, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปราง (ท. 3) ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลวัดคูหาสวรรค์ (ท. 2) ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดธรรมจักร (ท. 4) ถ.,ธรรมบูชา 13, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก ถ.ทิพย์เสนา ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ถ.,ธรรมบูชา 27, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนจ่านกร้อง ถ.,ร่วมมิตร, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนจ่าการบุญ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จุดสกัดวัดเกาะ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานคลังเขต 1 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน ถ.,บรมไตรโลกนารถ 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคกลางสุพรรณบุรี ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจราจร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสลกบาตร ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดอ่างทอง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดหล่มสัก ถ.พิชัยสงคราม ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พิชัยสงคราม ซอย 19 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ทำการหมวดผลิตศิลาบ้านหมี่ ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กรมทรัพยากรธรณี ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ถ.พญาเสือ ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ถ., 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ถ.บรมไตรโลกนาถ ซอย 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง