ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดทุ่งมหาชัย ซ.สท. 5094 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ซ.สท. 5094 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.1318 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีอนามัยคลองมะพลับ ซ.สท. 5094 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง