ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองมะพลับ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดบ่อทองอุดมธรรม ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนศรีนคร ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านเหมือง ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านตาลพร้า ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านคลองมะพลับ ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ซ.จงพัฒนา ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีนคร ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงพยาบาลศรีเทพ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
คริสตจักรศรีนคร ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีรถไฟคลองมะพลับ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง