ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง หมู่4 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองบางขลัง หมู่1 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดใหญ่ชัยมงคล ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดปากคลองแดน ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดปากคลองช้าง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดโบสถ์ ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดคลองแห้ง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดขอนซุง ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดเกาะหินตั้ง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดขอนซุง ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านใหม่กมลราษฎร์ ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านปากคลองแดน ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีอนามัยเมืองบางขลัง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีอนามัยตำบลบ้านขอนซุง ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองบางขลัง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง