ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่2 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดวังหว้า ซ.1113 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดท่าเกย ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดคุ้งยาง ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านนาพง ซ.1113 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ซ.101 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีอนามัยตำบลป่ากุมเกาะ ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1201 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง